IGIHUHA

Thursday, March 09, 2006

Igihuha Cyubaka Cyaratsinze Kandi Kizatsinda


Ku isi hose impuha zabagezeho. Uko igihugu kigenda gitera imbere mu itangazamakuru impuha zigacika. Mu Rwanda hari ibigo by'itangazamakuru byinshi amaradiyo akoresha ururimi rw'ikinyarwanda yaba ay'imbere mu gihugu cyangwa ayo hanze ubu arasaga icumi (10). Abanyamakuru b'ayo maradiyo bose birirwa bashakisha amakuru bari butangarize Abanyarwanda. Hari ibinyamakuru byandika, byaba ibyo hanze cyangwa mu Rwanda nabyo biba bishakisha amakuru.
Mu bindi bihugu birimo abantu bashishikarira umurimo bagira umwanya wo kumva amakuru dore ko abenshi baba bafite na radiyo aho bakorera ibinyamakuru nabyo bikabasanga aho bakorera, bityo bakamenya amakuru yiriwe mu gihugu. Mu bindi bihugu iyo ubwiye umuntu inkuru iyi n'iyi, akubaza iradiyo cyangwa ikinyamakuru wabikuyemo. Iyo bitari ibyo, iyo utahavuze urasuzugurwa ukitwa umunyabihuha kandi bikakugiraho ingaruka.

Mu Rwanda siko bimeze. Hari abatungwa no kuvuga impuha ku buryo agera aho akamenyekana akitwa umunyampuha. Hari Umunyarwanda ushaka kuvumba akabishakira mu kuvuga impuha. Hari ushaka ikintu iki n'iki ku wundi akamushukisha impuha. Hari n'abashaka gukwirakwiza umwuka mubi mu baturage akarema igihuha. U Rwanda ubu rukeneye abavuga ukuri. Nta kintu kiba mu Rwanda ngo abanyamakuru twavuze haruguru bose babiyoberwe cyane ko uRwanda ubu rufite abayobozi bashyira ahagaragara icyakozwe cyangwa icyavuzwe cyose, haba mu Rwanda cyangwa ku Banyarwanda. Nta muntu rero ukwiriye gucuruza impuha ngo ahabwe amatwi. Impuha zitera ubunebwe zikadindiza ibikorwa. Hari n'impunzi zibuzwa gutaha n'impuha, rimwe ngo intambara igiye gutangira turatashye imyaka igashira indi igataha, impunzi zikagendera ku mpuha.

Abazi impuha ko ntacyo zizabagezaho, ugira utya ukabona ku mupaka bataha. Abo ni ababa batazemera cyangwa bazirambiwe. Hari abantu bamenyereye impuha ku buryo iyo atazumvise asuhererwa, yahura n'umuntu aho kumubaza amakuru akamubaza impuha. Mu bindi bihugu impuha zirahanirwa. Mu Rwanda n'aho bibaye ngomba umuntu ukwiza impuha amenyakanye akwiriye guhanwa. Ukwiza impuha aba agandisha abantu kuko bata umwanya munini bashakisha niba izo mpuha ari zo, ibi bigatuma akandi kazi kose agahagarika kabone izo mpuha ntacyo zifata ku mibereho ye bwite. Uyu mwaka rero twamagane impuha duteze imbere umurimo.

Ubwanditsi.
iryibanze
Hari n'abashaka gukwirakwiza umwuka mubi mu baturage akarema igihuha. U Rwanda ubu rukeneye abavuga ukuri. Nta kintu kiba mu Rwanda ngo abanyamakuru twavuze

0 Comments:

Post a Comment

<< Home